Palvelut

1. Sukupolvenvaihdokset ja yrityskaupat

Koko projektin vetäjä ja vastuuhenkilönä.

Sukupolvenvaihdoksen tai yrityskaupan osa-alueen asiantuntijana.

- Vero-oikeus
- Yhtiöoikeus
- Arvonmääritykset
- Due diligence
- Perintö- ja lahja-asiat sukupolvenvaihdoksessa
- Kauppakirjojen laadinta
- Yrityksen tulevaisuuden varmistaminen (erilaiset sopimukset)

2. Muut yritysjärjestelyt

- Yhtiömuodon muutokset
- Yritysrakenteiden muutokset
- Jakautumiset
- Yritysten lopettaminen
- Osakassopimukset
- ym.

3. Verokonsultointi

- Tuloverotus (TVL, EVL, MVL)
- Perintö- ja lahjaverotus
- Sijoitustoiminnan verotus
- ym.

4.Tilintarkastukset

Auktorisoitu tilintarkastaja

- Normaalit vuositilintarkastukset
- Erikoistilintarkastukset (esim. yrityskaupan yhteydessä)
- Kirjanpidon neuvonta ja koulutus