Tilintarkastus Kalliokoski Oy

Tilintarkastaja on yrityksen taustatuki!

Tilintarkastus Kalliokoski Oy on perustettu vuonna 1987 ja päätoimiala on tilintarkastus. Yritys on perinteisten tilintarkastusten lisäksi erikoistunut sukupolvenvaihdoksiin, yrityskauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin sekä verokonsultointiin. Toimintaan kuuluu myös neuvonta eri sijoitusvaihtoehdoista ja niiden verotuksesta. Pienyrityksessä tilintarkastaja toimii laillisten velvoitteiden ohella yrittäjän tukihenkilönä ja keskustelukumppanina. Laajan perehtyneisyytensä vuoksi yrityksen eri asioihin ja riskeihin häntä kutsutaan myös yrityksen lääkäriksi.

Raimo Kalliokoski

- Laskentaekonomi 1977
- KLT tutkinto 1981
- HTM tutkinto 1982
- KHT tutkinto1995

- Tilitoimistoalalla 1977-1987.
- TL-laskentaketjussa saatu koulutus ja kokemus mm. yrityskauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin.
- Veroalalla 30 vuotta. Jäsenyydet tutkijalautakunnissa ja Länsi-Suomen veroviraston oikaisulautakunnassa.
- Yrityskaupoista: Noin 150 yrityskauppaa 25 vuoden aikana.
- Sukupolvenvaihdoksista: Noin 120 sukupolvenvaihdosta 20 vuoden aikana.
- Tilintarkastuskokemus yli 20 vuotta.